Modlitbová adopcia

Kde sú 2-3 zhromaždení
v mojom mene, tam som i ja medzi nimi. (Mt 18,20) Ponúkame Ti modlitbu na Tvoj úmysel, pri mesačnej púti, Bratislava - Marianka. Svoj úmysel môžeš mať otvorený alebo dôverný. Úmysel
a meno, len krstné, pošli na: umysel@sprevadzajuci.sk

Slúžme Bohu,
slúžme ľuďom.

Nie nám, ó Bože,
nie nám, lež menu
svojmu daj česť
pre Tvoju vernosť
a milosť.

zo žalmu 115

Tulák versus Turista versus Pútnik.. úvodný clip pátra Rasťa (CSsR) - putujme na chválu nášho pána Ježiša Krista do nášho spoločného cieľa - do prístavu, ktorým je naša nebeská domovina a vlasť

Pútnictvo v stredoveku a dnes
- prednáška pátra Chryzostoma Mareka Vadrnu CCG (11marec2009)


 

O našom pútnickom bratstve v rádiu LUMEN:   Viac tu

Osobné svedectvo Mariána Oravca v rádiu LUMEN:   pricina_radosti_8_5_2009.mp3

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Na 3. Eucharistickom kongrese,
 v Bratislave - Petržalke dňa 18.9.2005
bolo Slovensko zasvätené
Kristovi Kráľovi. Sprevádzajúci - pútnické bratstvo, odporúča, modliť sa túto modlitbu ako zasväcujúcu modlitbu
členom  bratstva na prvé piatky, ako aj veriacim na Slovensku.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Modlitba ku Kristovi Kráľovi:

(Pápež Pius XI., 21.2. 1923.):

Pane Ježišu Kriste, uznávam Ťa za Kráľa sveta.
Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba bolo stvorené!
Rob teda so mnou podľa svojho práva.
Obnovujem svoj krstný sľub a zriekam sa zlého ducha
i všetkej pýchy jeho, i všetkých skutkov jeho
a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam Boha a Tvojej sv. Cirkvi dopomohol k víťazstvu.
Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje úbohé skutky
tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo
a tak sa upevnila vláda Tvojho pokoja na celom svete.
Amen.

Oznamy - Procesie, Pešie púte, Krížové cesty:

Aktuálne Covid  opatrenienia nám umožňujú znova sa stretávať,
sú dovolené verejné zhromaždenia a prechádzky pri dodržaní určených
zásad.

AKO SME OBNOVOVALI KAPLNKU
Májová reportáž TV LUX
https://www.facebook.com/televizialux /videos/769478263585958
Bratislavská Kalvária
MARTIN ČIČO O OBNOVE KRÍŽOVEJ CESTY NA KALVÁRII
https://www.facebook.com/OzBratisla
vskaKalvaria/videos/334735136196
9292

KZ Sprevádzajúci - pútnické bratstvo napomohlo k založeniu OZ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA. www.facebook.com/bratislavska
kalvaria

www.transparentneucty.sk Číslo účtu SK0609000000005162391887
Účet je na obnovu bratislavskej Krížovej cesty.
tiež je možnosť poukázať 2% dane pre OZ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA.: Viac info tu.
 
Pozývame Vás na Pravidelné Krížové cesty
Vždy v druhú nedeľu v mesiaci. S podporou Bratislavskej arcidiecézy, na bratislavskom Kalvárskom vrchu. Termíny:  10.1.,14.2.,14.3., Veľký Piatok 2.4. mimoriadne o
10.hod.,..až..18.4.,9.5.,13.6. 11.7.,8.8.,19.9.,10.10.,14.11.,12.12., 2021 - Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou o 15.30h Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17h.Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu  Za Sokolovňou. (Zvážte svoje obutie- je tam lesná cesta.
Viac Info tu: Krížová.cesta.
Marián Oravec:  0908 417 905

BRATISLAVSKÉ PROCESIE :
SLÁVNOSŤ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: 11.4.2021
.
Program: Procesia z kostola sv. Cyrila a Metoda do Kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii. Každoročne viac_tu.
V Nedeľu 3. apríla 2016 - bola táto slávnosť spojená s vyhlásením dekrétu o pričlenení kostola Panny Márie Snežnej k hlavnej Mariánskej bazilike v Ríme. Celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita
Video:  https://www.youtube.com/
Každoročne viac_tu.

SLÁVNOSTNÁ PROCESIA PRI PRÍLEŽITOSTI SVIATKU POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
Nedeľa 19.9.2021. Program: Procesia z Katedrály Dómu sv. Martina ulicami mesta, Krížová cesta, sv. omša v Kostole Panny Márie Snežnej.
Každoročne viac tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cislo
clanku=20190906029

viac tu:
 https://www.tkkbs.sk/

Fatimské soboty na Bratislavskej Kalvárii v Lurdskej jaskyni a za zlého počasia v Kostole Panny Márie Snežnej.  Prvá sobota v mesiaci od Mája - do Októbra.

DVE PEŠIE PÚTE DO MARIANKY :
Soboty: 08.5., 9.10. 2021
KZ Spb pozýva:  Nedeľa 21.3.2021 o 17h    Sv. Omša v Kostole na BA.Kalvárii za pustovníkov Hieronyma  a Blažeja na výročie od ich tragickej
smrti.

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD
BA Kalvária na Kalvárskom vrchu. 26-27. júna 2021 sobota, nedeľa - termín
aktualizujeme viac tu: -plagát 
viac info:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210615033

Upratovnice na BA.  Kalvárskom vrchu:
Jarná: sobota - 27.3.2021  Jesenná
- sobota 27.11.2021 kosba, smetie, podľa potreby.

Dňa 27.9. 2016 sa uskutočnila v Dome Quo vadis v Bratislave prednáška s názom Krížová cesta na Kalvárskom vrchu - zaniknutá dominanta mestskej panorámy Mgr. Martina Čiča. Prednáška sa príležitostne bude opakovať.Foto tu

 

Bazilika Minor Marianka - Slávnostné vyhlásenie udelenia titulu

V sobotu 3.12.2011 o 14:00 hod. s poďakovaním Svätému Otcovi a pravidelnou mesačnou púťou.Hlavný celebrant Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita. Viac informácii tu na plagáte.

Ján Pavol II – Putovanie po miestach spásy viac tu.

Tulák? Turista? Pútnik? viac tu.

Púte v Európe – stránky, odkazy viac tu.  

Video z Výročnej púte pokánia 11.9.2010