Bratislavská krížová cesta

Slávnosť Božieho Milosrdenstva

Významné výročia a stretnutia S.p.b.

Božie Milosrdenstvo 7.apríl 2013

Krížová cesta 14.Septembra 2012

FOTO - Výročná púť 10.9.2011

FOTO - Prvá púť 24.4.2004

Výročná púť 8.Septembra 2012 Marianka - Sviatok - Narodenia Panny Márie

Mesačná púť 3.Dec 2011 Marianka - Bazilika Titul

FOTO - Paralelná skupina mladých, putujúcich pešo aj v zime od Peknej cesty

FOTO - Mesačná púť 5.10.2011   Pre miništranta :-)

FOTO - Mesačná púť 3.9.2011

Foto - Slávnosť Nedeľa Božieho milosrdenstva 1.Máj 2011

Púť Bratislava-Marianka

Video z Výročnej púte pokánia 11.9.2010

Tulák versus Turista versus Pútnik.. úvodný clip pátra Rasťa - putujme na chválu nášho pána Ježiša Krista do nášho spoločného cieľa - do prístavu, ktorým je naša nebeská domovina a vlasť

Pútnictvo v stredoveku a dnes
- prednáška pátra Chryzostoma Mareka Vadrnu CCG (11marec2009)