Ave Mária, pútnici!
Ponúkame Vám zopár riadkov o nás, - o kresťanskom združení s názvom "Sprevádzajúci - pútnické bratstvo".

Ako už z názvu možno vyčítať, - spoločne putujeme. Sme spoločenstvom pútnikov.
Nič nové pod slnkom. Ľudia už od pradávna zistili, že v skupinkách sa putuje ľahšie
a preto sa združovali. Tak vznikali karavány, ktoré spoločnými silami prekonávali vzdialenosti, často nebezpečným a nehostinným priestorom.

Aké ciele nás spájajú?

-Usporadúvame akcie, akými sú predovšetkým pešie púte, krížové cesty a procesie,
ktoré tiež patria k prejavom ľudovej zbožnosti.
Bratislava má svoju vzácnu Kalváriu a aj najstaršie pútne miesto - svätyňu na Slovensku - Marianku ktorá je neuveriteľne blízko. Ponúka sa slovami Panny Márie; "Chcem, aby sem v zástupoch chodili." A tak počúvajúc toto volanie z Lurdov sme sa zamysleli a rozhodli sa sformovať pútnické bratstvo na sprevádzanie pútnikov. Vo svete bežné.
Veď napokon, kresťanské duchovné bratstvá majú vo svete už veru dlhú tradíciu v histórií cirkvi. Mnohí, viackrát zúčastnení pútnici vravia, že idú na tradičnú púť.
Plnenie plánu ani normy nás netlačia. Pútnikov sprevádzame bez ohľadu na množstvo,
ale poteší nás každá zúčastnená duša.
Spoločne putujeme aj pracujeme už vyše dvanásť rokov. Začali sme skromne, s mottom: "Slúžme Bohu, slúžme ľudom". Aj dnes kráčame a pracujeme o to s väčším odhodlaním
obnoviť a znovuvybudovať pre naše mesto Bratislavu duchovný priestor, v ktorom si môže pútnik vzbudiť pokánie, obnoviť sa vo viere, konať duchovné cvičenie.

Bratislava - Kalvária je ako veľký kus kresťanského sveta. Tvoria ho tri hlavné objekty
alebo areály:

1.Jeruzalemská Krížová cesta pôvodne z roku 1684 v lese nad Pražskou ulicou.
2.Unikátny Lurdský areál nad Hlbokou cestou - môžte tu narátať vyše 4500 ďakovných tabúl venovaných presvätej Panne.
3.Rímsko-katolícky farský kostol Panny Márie Snežnej.
V dnešnom svete rôzných ponúk aj my môžeme povedat, že tu máme tri v jednom. Toto všetko si totiž môže pútnik prejsť na jednej duchovnej prechádzke, v širšom centre Bratislavy.

V r.2015 -po asi dvanásť ročnej formácii, bolo naše pôsobenie potvrdené a schválené dekrétom na arcibiskupskom úrade v Bratislave dňa 2. júla 2015. Bohu Vďaka!
S novými víziami a nádejou o pravý duchovný boj za mesto Bratislava sa teda spoločne rozbehnime pracovať s radosťou a dobrou vôľou. Slovami nášho Pána Ježiša Krista;
"A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi."
(Jn 14,13)

Sledujte naše kroky, najlepšie priamo svojou účasťou pravidelných mesačných Krížových cestách na Kalvárskom vrchu na Procesiách, sviatok - Nedeľa Božieho milosrdenstva, a sviatok sv. Kríža, aj na peších pútiach Bratislava-Marianka, s podporou Bratislavskej arcidiecézy Príďte a pridajte sa. :)

 

Ďakujeme, Evanielizačnému  Domu Quo Vadis, za možnosť, stretávať sa
na pracovných stretnutíach animátorov Spb.
 Hurbanovo námestie 4, Bratislava 
pri kostole Rytierov Trinitárov - farnosť Sv. Trojice

Štatút PDF
TU STIAHNUŤ
Charakteristika - kresťanská charizma společenstva
TU STIAHNUŤ
Schválenie PDF
TU STIAHNUŤ

O našom pútnickom bratstve v novinách:   Viac tu

O misii s pracovným názvom NINIVE:    Viac tu

Osobné svedectvo Mariána Oravca v rádiu LUMEN:   pricina_radosti_8_5_2009.mp3