Modlitbová adopcia

Kde sú 2-3 zhromaždení
v mojom mene, tam som i ja medzi nimi. (Mt 18,20) Ponúkame Ti modlitbu na Tvoj úmysel, pri mesačnej púti, Bratislava - Marianka. Svoj úmysel môžeš mať otvorený alebo dôverný. Úmysel
a meno, len krstné, pošli na: umysel@sprevadzajuci.sk

Slúžme Bohu,
slúžme ľuďom.

Nie nám, ó Bože,
nie nám, lež menu
svojmu daj česť
pre Tvoju vernosť
a milosť.

zo žalmu 115

Tulák versus Turista versus Pútnik.. úvodný clip pátra Rasťa (CSsR) - putujme na chválu nášho pána Ježiša Krista do nášho spoločného cieľa - do prístavu, ktorým je naša nebeská domovina a vlasť

Pútnictvo v stredoveku a dnes
- prednáška pátra Chryzostoma Mareka Vadrnu CCG (11marec2009)


 

O našom pútnickom bratstve v rádiu LUMEN:   Viac tu

Osobné svedectvo Mariána Oravca v rádiu LUMEN:   pricina_radosti_8_5_2009.mp3

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Na 3. Eucharistickom kongrese,
 v Bratislave - Petržalke dňa 18.9.2005
bolo Slovensko zasvätené
Kristovi Kráľovi. Sprevádzajúci - pútnické bratstvo, odporúča, modliť sa túto modlitbu ako zasväcujúcu modlitbu
členom  bratstva na prvé piatky, ako aj veriacim na Slovensku.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Modlitba ku Kristovi Kráľovi:

(Pápež Pius XI., 21.2. 1923.):

Pane Ježišu Kriste, uznávam Ťa za Kráľa sveta.
Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba bolo stvorené!
Rob teda so mnou podľa svojho práva.
Obnovujem svoj krstný sľub a zriekam sa zlého ducha
i všetkej pýchy jeho, i všetkých skutkov jeho
a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam Boha a Tvojej sv. Cirkvi dopomohol k víťazstvu.
Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje úbohé skutky
tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo
a tak sa upevnila vláda Tvojho pokoja na celom svete.
Amen.

Oznamy - Procesie, Pešie púte, Krížové cesty: 

PÚŤ DO MARIANKY V LETNOM ČASE:Soboty: 6.4., 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10...2019 Začiatok púte: Bratislavská Kalvária Lurdská jaskyňa o 8.00 h.
Možnosti pripojiť sa:
MHD ŽST Železná studienka kaplnka sv. Rity o 9:10 h.
Železná studnička pri bufetoch o 10:15 h. Areál Kačin o 12.20 h.
. viac_tu.
Naša druhá vetva putuje celoročne, aj v zime, značenými chodníčkami do Marianky stretnutie: pri kostole sv. Sebastiana v bratislavských Krasňanoch  o 10.00h.
Pozývame Vás na Pravidelné Krížové cesty. S podporou Bratislavskej arcidiecézy, na bratislavskom Kalvárskom vrchu. Vždy v druhú nedeľu v mesiaci. Termíny:  13.1.,10.2.,10.3.,14.4., Veľký Piatok 19.4. mimoriadne o 10h 12.5.,9.6. 14.7.,11.8.,8.9.,13.10.,10.11.,8.12., 2019 - Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou o 15.30h Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17h.Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu  Za Sokolovňou. (Zvážte svoje obutie- je tam lesná cesta.)
Viac Info tu: Krížová.cesta.
Marián Oravec:  0908 417 905
KZ Spb pozýva:  Nedeľa 17.3.2019 o 17h    Sv. Omša v Kostole na BA. Kalvárii za pustovníkov Hieronýma  a Blažeja na výročie od ich tragickej smrti.
Prednáška   Mgr. Martina Čiča Krížová cesta na Kalvárskom vrchu, -zaniknutá dominanta mestskej panorámy - sa uskutočnila v utorok 27.9. 2016 o 18hod.  Dom Quo vadis Hurbanovo nám. v Bratislave. Prednáška sa príležitostne bude opakovať.Foto tu
VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD
BA Kalvária na Kalvárskom vrchu. jún sobota, nedeľa - aktualizujeme
Viac tu: https://www.tkkbs.sk 
SLÁVNOSŤ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: 28.4.2019

Program: Procesia z kostola sv. Cyrila a Metoda do Kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii. V Nedeľu 3. apríla 2016 - bola táto slávnosť spojená s vyhlásením dekrétu o pričlenení kostola Panny Márie Snežnej k hlavnej Mariánskej bazilike v Ríme. Celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita
Video:  https://www.youtube.com/
Každoročne viac_tu.
Upratovnice na BA.  Kalvárskom vrchu: Jarná: sobota - 13.4.2019  Jesenná - sobota 23.11.2019  kosba, smetie, podľa potreby.
PÚŤ DO MARIANKY V ZIMNOM ČASE:   2.3.2019  // 9.11.2019,  7.12.2019.
Využite možnosti pripojiť sa: Most SNP. nástup na bus MHD č.37 o 12.40h.
Zo Záhorskej Bystrice pešo do Marianky

 

 

 

Bazilika Minor Marianka - Slávnostné vyhlásenie udelenia titulu

V sobotu 3.12.2011 o 14:00 hod. s poďakovaním Svätému Otcovi a pravidelnou mesačnou púťou.Hlavný celebrant Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita. Viac informácii tu na plagáte.

Ján Pavol II – Putovanie po miestach spásy viac tu.

Tulák? Turista? Pútnik? viac tu.

Púte v Európe – stránky, odkazy viac tu.  

Video z Výročnej púte pokánia 11.9.2010